Đã hoàn thành

104545 Simple IPB Customization

I'm looking for someone who can customize the header of my IPB. I have installed a new skin but cant figure out how to fix the logo image.

Thanks

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, CSS

Xem nhiều hơn: simple css logo, fix skin, css simple logo header, css fix header, simple figure, css skin fix, logo customization, logo ipb, ipb simple skin, skin header, simple skin, simple fix css, ipb fix, image customization, ipb css, skin ipb, ipb skin, header customization, css skin, customize skin

Về Bên Thuê:
( 16 nhận xét )

ID dự án: #1850712

Được trao cho:

$10 USD trong 0 ngày
(5 Đánh Giá)
2.2