Đang Thực Hiện

333146 sunil test

psd 2 xhtml / css.

One screen first.

I need high quality code, W3C compliant, Cross Browser XHTML and CSS for this PSD.

We agreed on 8$ for this test.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, CSS, HTML

Xem nhiều hơn: test css, sunil, code test, browser test, cross browser xhtml, xhtml css psd test, test code, cross browser compliant, w3c cross browser

Về Bên Thuê:
( 21 nhận xét ) Israel

ID dự án: #2078955

Được trao cho:

sunil8986

I am interested with the job stated.

$10 USD trong 0 ngày
(76 Đánh Giá)
4.9