Đã hoàn thành

152658 Tables to CSS/xhmtl

We need you to take 1 existing tables-based webpage (just 1 page), and turn it into a css-based webpage.

See project specs here: [url removed, login to view]

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, CSS

Xem nhiều hơn: css tiny, css based, tiny tables, xhmtl, webpage css, turn css, tiny cc, page turn css, css page turn, css tables, tables css, based tiny, css webpage, xhmtl css

Về Bên Thuê:
( 15 nhận xét )

ID dự án: #1898839

Được trao cho:

oxyk

Hi, can be done. pmb for details. thanks

$25 USD trong 1 ngày
(136 Đánh Giá)
5.5