Đã hoàn thành

149904 Web Standards HTML Page

We'll provide a page design in PSD file and want to get XHTML/CSS from them.

Have a look at design attached.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, CSS, HTML

Xem nhiều hơn: web design web page, standards, Html page design, web css html, standards css, psd html page design, design html page, xhtml web page, web design html css psd, web design css page, psd html page, css xhtml web standards, css html page, web page psd file, html page psd, psd file html web page, web standards

Về Bên Thuê:
( 11 nhận xét ) Rio de Janeiro, Brazil

ID dự án: #1896083

Được trao cho:

classicreap

Would like to serve you, Best is our goal!

$35 USD trong 1 ngày
(319 Đánh Giá)
7.1