Đang Thực Hiện

143970 Joomla Template Help

I need css help with a Joomla website. The layout of the next components need to match the joomla template:

Sobi2 (business index)

Virtuemart

RS2 Gallery

Urgent, so please do not bid if you can't start right after the bidding of this project ends.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, CMS, CSS, MySQL

Xem thêm: template website business, sobi2, CMS Joomla, help cms, cms layout template, joomla css gallery, cms joomla template, cms css layout, virtuemart gallery components, joomla website help, css cms layout, css joomla gallery, virtuemart template css, virtuemart joomla css, joomla template sobi2, cms css template, virtuemart layout joomla, css template joomla, css project gallery, joomla virtuemart css, virtuemart bidding, sobi2 template css, business template joomla, joomla business template, joomla help bid

Về Bên Thuê:
( 17 nhận xét ) United States

Mã Dự Án: #1890146

Đã trao cho:

maaaaartin

pro service [url removed, login to view]

$130 USD trong 3 ngày
(15 Đánh Giá)
3.4