Đã hoàn thành

144098 PSD to wordpress

PSD to wordpress work. must be able to replicate exactly the PSD to xhtml and css. please send sample of previous work converting PSD to wordpress.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, CMS, CSS, HTML

Xem nhiều hơn: psd to wordpress, psd cms, css to wordpress, replicate able, wordpress converting, xhtml psd css, sample css wordpress, replicate wordpress, wordpress cms css, cms wordpress replicate, psd wordpress cms, wordpress replicate, sample psd, psd wordpress css, psd sample, converting wordpress css, wordpress xhtml, converting psd css, css psd wordpress, converting wordpress wordpress, psd css cms, wordpress cms sample, cms psd, cms sample, converting psd

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét ) Orlando, United States

ID dự án: #1890274

Được trao cho:

kayapati

Ready to start...........MP

$99 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0