Đã hoàn thành

Simple CMS Expert needed - drop-down menu stylesheet

Hi

Need to get style sheet and template fixed for correct dynamic dropdown menu in 'Simple CMS' site

Kĩ năng: CMS, CSS, Templates

Xem nhiều hơn: simple menu, simple cms, drop cms, need drop, dropdown css, stylesheet css, cms simple css menu, style sheet, menu drop css, css template expert, template drop, drop menu simple css, css simple template cms, expert css menu, dropdown css menu, simple css drop, css menu simple drop, simple css drop menu, cms css template, simple drop menu css

Về Bên Thuê:
( 66 nhận xét ) Turners Cross, Ireland

ID dự án: #750060

Được trao cho:

AphroECS

please accept my bid, thanks!

$55 USD trong 1 ngày
(9 Đánh Giá)
5.8

5 freelancer đang chào giá trung bình $50 cho công việc này

petric

I can do this

$50 USD trong 1 ngày
(57 Nhận xét)
5.5
MegaMindWorks

################# Thanks for posting project. Please check INBOX for further details #################

$45 USD trong 2 ngày
(4 Nhận xét)
3.9
ASYanush

Good day! We are the team of developers from Eastern Europe. We can do this job. Thank you!

$60 USD trong 3 ngày
(2 Nhận xét)
3.7
VividSolutions

Hey - I can definitely help. See PMB

$50 USD trong 0 ngày
(4 Nhận xét)
3.0
lampcoder

Lets start right away

$40 USD trong 2 ngày
(2 Nhận xét)
1.6