Đã Trao

PE Browser Compatibility Fix

We have a website/J-query template that we customized in Dream Weaver 5 on a Mac. The site is resolving properly in Safari but has rendering issues in both IE and FireFox. We need someone to correct the browser compatibility issues so that the site resolves properly in these other browsers.

Kĩ năng: Adobe Dreamweaver, CSS

Xem nhiều hơn: website browser compatibility fix, fix website template 1, fix website compatibility issues, dream weaver website, j query, css fix safari, fix query, firefox browser, fix css browser, css fix mac browsers, need browser, website browser compatibility, css template fix, fix browser rendering, css browser compatibility fix, css fix mac browser, customized css, compatibility browsers css, css fix browser, browser compatibility css issues, css browser, fix website template, mac browser, compatibility issues, Weaver

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Cuyahoga Falls, United States

ID dự án: #1055682

1 freelancer đang chào giá trung bình $35 cho công việc này

webguru47

Hi, Please check pm.

$50 USD trong 1 ngày
(9 Nhận xét)
4.7
perfectcssdesign

Hi, please cehck PMB

$35 USD trong 2 ngày
(1 Nhận xét)
0.0