Đã hoàn thành

Update HTML and CSS to w3 Standards

Task 01: Create a Read Message Page

Task 02: Update the layouts i've created to clean code and w3 Standards

Kỹ năng: CSS, HTML

Xem thêm: standards css, w3 standards, standards, HTML and CSS, message css, html message, task css, html code css, html task css, task html, update html, html css update, html css task, css task, clean code css, layouts html, task css html, css page update, html code clean, code css create, css clean layouts, sample clean css html, css update, HTML update, html code w3

Về Bên Thuê:
( 8 nhận xét ) Donacloney, United Kingdom

Mã Dự Án: #1053491

Đã trao cho:

webboun

Hello, Please accept

£30 GBP trong 1 ngày
(10 Đánh Giá)
3.9

5 freelancer đang chào giá trung bình £40 cho công việc này

smileG

Hello,I have experience in html/css and I can do this project right now.

£40 GBP trong 1 ngày
(131 Đánh Giá)
6.5
virsky

Hi, can do this. Check PM please.

£30 GBP trong 1 ngày
(65 Đánh Giá)
5.8
dataconsultants

Please check PMB for details. Thank you

£50 GBP trong 1 ngày
(11 Đánh Giá)
3.8
AndreaSmiths

hii, let me create & standardized your layout

£50 GBP trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
2.0