Đang Thực Hiện

Update Website

Fonts

Scrollbars

Add analytics code

Add pictures

Kỹ năng: CSS, HTML

Xem thêm: html code update website, code update website html, code add website, website update pictures, html css update, html scrollbars, html code website update, fonts website, css update website, update website css, scrollbars, website functional code, real estate website update, website update prices

Về Bên Thuê:
( 25 nhận xét ) London, United Kingdom

Mã Dự Án: #1076890

Đã trao cho:

EyeFish

Thank you Paul!

$75 USD trong 0 ngày
(36 Đánh Giá)
6.6

3 freelancer đang chào giá trung bình $47 cho công việc này

salientcomputer

Hi Please see PMB.

$30 USD trong 1 ngày
(192 Đánh Giá)
6.4
shmai

have a glance at Pm. Regards,

$35 USD trong 1 ngày
(47 Đánh Giá)
6.0