Đã hoàn thành

2 hours of css html work help NOW! - cross browser

I posted this job earlier and the person did not know html or css. Getting past that I need help now. Must have skype this is a very easy and quick job to an expert. Easy project big bids will not be looked at

Kỹ năng: CSS, HTML5, Thiết kế trang web

Xem thêm: need help getting a job, i need help getting a job, HTML work, easy browser, css big, easy css, help css, quick css, html expert person, cross expert, need help css, html cross browser, css easy, css browser, quick help, html project job work, css help, html cross, quick html css job, css html expert, html easy project, cross browser skype, css person, work bids, job html expert

Về Bên Thuê:
( 101 nhận xét ) Fort Rucker, United States

Mã Dự Án: #1057471

Đã trao cho:

jDevAndDesign

please check your pmb

$30 USD trong 1 ngày
(115 Đánh Giá)
6.8

2 freelancer đang chào giá trung bình $55 cho công việc này

satyakats

ready to do........check PM

$80 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0