Đang Thực Hiện

20 variatins on psd file to css

I need in 2 days 20 files

thanks

Kỹ năng: CSS, HTML, MySQL

Xem thêm: psd mysql, need psd file, liliana123, css psd file, slice psd css file, xhtml css file, psd file, css webpage psd

Về Bên Thuê:
( 30 nhận xét ) Rishon, Israel

Mã Dự Án: #1019321

Đã trao cho:

solvegen

Hi Liliana, We can do this job. Dan, Solvegen LLC

$650 USD trong 2 ngày
(2 Đánh Giá)
4.3

2 freelancer đang chào giá trung bình $575 cho công việc này

Rautella

Send me the full details. i can deliver the 20 files. Thanks

$500 USD trong 2 ngày
(111 Đánh Giá)
6.2