Đã hoàn thành

326721 Zencart - add image to menu bo

The left side menu box on [url removed, login to view] developed on Zencart 3.8 needs to be modified to display an image at the top of the box. Immediate ccess to Zencart admin will be provided upon acceptance of bid. Only experienced Zencart programmers please.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, CSS, OSCommerce

Xem nhiều hơn: image to, css top menu, add image, oscommerce add box, box menu oscommerce, top add, oscommerce admin css menu, menu admin css, image menu, oscommerce image menu, side menu, top image, zencart programmers, programmers oscommerce, oscommerce add top menu, left menu, image admin, css side menu, css side box, css menu oscommerce

Về Bên Thuê:
( 35 nhận xét ) Haverhill, United States

ID dự án: #2072528

Được trao cho:

Enayet

Greetings! Familiar with zencart. Thank you, Enayet

$25 USD trong 1 ngày
(633 Đánh Giá)
8.0