Đang Thực Hiện

PSD to CSS

PSD to HTML/ CSS as discussed for AB - fully validated and efficient methods

Kỹ năng: CSS, PSD to HTML

Xem thêm: to, fully validated html, steadysystems, css validated, css psd, static html css psd, produce html css psd, create html css psd, generate css psd, create css psd layout, create css psd, iphone css psd

Về Bên Thuê:
( 184 nhận xét ) Murrieta, United States

Mã Dự Án: #1075800

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

sthaprakash07

let's start the work..

$30 USD trong 1 ngày
(237 Đánh Giá)
7.3