Đã hoàn thành

Third Project for eemon

Convert PSD to xHtml/CSS with integration of Javascipt / jQuery in pages.

Accessible in Internet Explorer, Firefox, Chrome and Safari, Using Sprite Css.

Kĩ năng: CSS, PSD to HTML

Xem nhiều hơn: third, Javascipt, eemon, jquery safari, safari jquery, convert chrome firefox, convert psd html jquery, chrome convert, project chrome, using jquery psd, convert jquery, internet explorer jquery, html internet explorer, integration css html, psd html chrome, jquery psd html css, firefox chrome, psd xhtml jquery, psd html css jquery, internet explorer firefox, internet explorer psd, convert html pages jquery, jquery internet explorer, convert jquery css, convert css jquery

Về Bên Thuê:
( 41 nhận xét ) 69140, Algeria

ID dự án: #1615386

Được trao cho:

eemon

As Discussed.

$300 USD trong 10 ngày
(293 Đánh Giá)
7.6

4 freelancer đang chào giá trung bình $263 cho công việc này

auxius

Sir,Ma'am, I can work for you. I'm good at this kind of jobs.

$250 USD trong 1 ngày
(7 Nhận xét)
2.6
kvarun49

Hi, i want to do this project, plz check PM.

$250 USD trong 1 ngày
(7 Nhận xét)
2.5
OShuqair

I can do that task, please checkout my message.

$250 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0