Đóng

fix Wordpress theme to display in IE6, 7, 8 properly

Dự án này đã nhận được 9 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $39 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $40 USD
Tổng đặt giá
9
Mô tả dự án

I have created my Wordpress site using Chrome as the test browser. It displays fine in other modern browsers but not in IE6, 7 or 8.

I need someone to adjust the CSS code to fix the IE issues. Very simple.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online