Find Jobs
Hire Freelancers

Modify my Woo-commerce order notes in the backend

$30-250 USD

Đã đóng
Đã đăng vào 3 tháng trước

$30-250 USD

Thanh toán khi bàn giao
I am looking for a skilled developer who can modify the order notes in the backend of my Woo-commerce website. The specific modifications I need include adding custom fields. Requirements for the custom fields: - The custom fields should allow different users to upload images. - The order notes should include customer information, product information, and shipping details. Ideal skills and experience: - Proficiency in Woo-commerce and backend development. - Experience in modifying order notes and adding custom fields. - Knowledge of handling user uploads and managing customer information. If you have the expertise and experience to complete this project, please reach out to me.
Mã dự án: 37481946

Về dự án

36 đề xuất
Dự án từ xa
Hoạt động 2 tháng trước

Bạn muốn kiếm tiền?

Lợi ích khi chào giá trên Freelancer

Thiết lập ngân sách và thời gian
Nhận thanh toán cho công việc
Phác thảo đề xuất của bạn
Miễn phí đăng ký và cháo giá cho công việc

Về khách hàng

Cờ của NIGERIA
Port harcourt, Nigeria
5,0
28
Phương thức thanh toán đã xác thực
Thành viên từ thg 9 3, 2015

Xác thực khách hàng

Cảm ơn bạn! Chúng tôi đã gửi email chứa đường link để bạn lấy tín dụng miễn phí.
Đã xảy ra lỗi trong khi gửi email của bạn. Hãy thử lại.
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.