Đang Thực Hiện

Privet project dont bid

Already been made, thanks man

.....................................................................................................................

Kỹ năng: CSS

Xem thêm: project man, dont, privet, privet project, bid design project letter, bid computer project, bid accounting project, bid internet project, bid graphics project, bid joomla project, bid show project, bid seo project, various animation thanks regards, thanks arabic translation, walking man flash template, animated walking man, bald man moustache, already written articles, already website add flash

Về Bên Thuê:
( 11 nhận xét ) Cairo, Egypt

Mã Dự Án: #1685752

Đã trao cho:

FireTurtle

hi I am oceanwap.. meet me again as fireTurtle..

$8 USD / giờ
(4 Đánh Giá)
1.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $7/giờ cho công việc này

umairgv

dear sir i am professional seo web developer and designer my professionalism is Html5,css3,Xhtml 1.0,[url removed, login to view],adobe Photoshop cs5,c# i just see your post on free lancer and your requirements fully meet my qualificat Thêm

$5 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0