Đã hoàn thành

Privet project dont bid

Được trao cho:

FireTurtle

hi I am oceanwap.. meet me again as fireTurtle..

$8 USD / giờ
(4 Đánh Giá)
1.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $7/giờ cho công việc này

umairgv

dear sir i am professional seo web developer and designer my professionalism is Html5,css3,Xhtml 1.0,asp.net,adobe Photoshop cs5,c# i just see your post on free lancer and your requirements fully meet my qualificat Thêm

$5 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0