Đang Thực Hiện

Small CSS Task. Private project for andrinohz17

Được trao cho:

andrinohz17

Thanks for the favor.

$15 USD / giờ
(3 Đánh Giá)
1.1

2 freelancer đang chào giá trung bình $12/giờ cho công việc này

vnjoom

I will do it now. It is simple.

$8 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0