Đang Thực Hiện

CSV data spreadsheet

hi

are you able to do such spreadsheet?

Kỹ năng: Nhập liệu, Xử lí dữ liệu

Xem thêm: csv spreadsheet, csv data, spreadsheet csv, data spreadsheet, mysql update data csv, retrieve data csv file, google spreadsheet data entry

Về Bên Thuê:
( 64 nhận xét ) sydney, Australia

Mã Dự Án: #1679614

1 freelancer đang chào giá trung bình $10 cho công việc này

livesolutions

Hired by the Employer

$10 AUD / giờ
(69 Đánh Giá)
7.5