Đang Thực Hiện

Custom ERP with CRM

Custom ERP with CRM program. This will be a project for you to customize a software as per our conversation history. Cheers and i hope it can work out!

Kỹ năng: PHP

Xem thêm: erp, custom crm, program crm, custom history, software erp, erp software, project erp, conversation custom, customize crm, crm erp, crm program, crm report custom, recently installed crm erp, crm custom, custom foundry freelance work, custom erp, erp crm

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) Singapore, Singapore

Mã Dự Án: #4541428

1 freelancer đang chào giá trung bình $300 cho công việc này

Aloknano

Hired by the Employer

$300 SGD trong 30 ngày
(42 Đánh Giá)
5.3