Đã Hủy

Custom Project Audio Player

Hi, I am wondering if you can build a simple custom audio player for a php website? I can provide more details if you think you can do this. Best regards, Alan.

Kỹ năng: PHP

Xem thêm: alan, custom php website project, custom audio, project player php, audio player php website, php audio, simple php player, audio player website, simple custom website, simple audio player, php audio player, custom audio player, project audio, custom website player, simple audio, simple website player, simple player, simple player website, player custom, custom player, dotproject project custom sort, audio php

Về Bên Thuê:
( 15 nhận xét ) Blackrock, Ireland

Mã Dự Án: #1603221

1 freelancer đang chào giá trung bình €60 cho công việc này

multicom

Hired by the Employer

€60 EUR trong 3 ngày
(50 Đánh Giá)
7.8