Đang Thực Hiện

Custom Project Female assitance

Hi,

I have seen you bid on my project. I wish to hire you. Please talk to me before accepting my project. Waiting for reply.

Kỹ năng: Hỗ trợ khách hàng, Nhập liệu

Xem thêm: bid on my project, female hire, assitance, project custom button image, deployment project custom message, dotproject waiting reply, setup project custom user interface, contact project buyer accepting bid getafreelancer, spanish translation waiting reply, waiting reply cartoon, deployment project custom license number, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) Chennai, India

Mã Dự Án: #4540406

Đã trao cho:

musharafb

Hired by the Employer

$7 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0