Đang Thực Hiện

Custom Project Female assitance

Hi,

I have seen you bid on my project. I wish to hire you. Please talk to me before accepting my project. Waiting for reply.

Kỹ năng: Hỗ trợ khách hàng, Nhập liệu

Xem thêm: female hire, deployment project custom message, dotproject waiting reply, spanish translation waiting reply, waiting reply cartoon, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) Chennai, India

Mã Dự Án: #4540406

Đã trao cho:

musharafb

Hired by the Employer

$7 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0