Đang Thực Hiện

Custom Project - iframe fix and others

Retrieve other site in iframe inside joomla site, and other fixes

Kỹ năng: Joomla

Xem thêm: iframe, joomla fix iframe, fix iframe, iframe custom module joomla, iframe site, joomla iframe, custom iframe, custom contact joomla, create custom cms joomla, custom user joomla, custom login joomla, dotproject project custom sort, custom eventlist joomla, create custom module joomla, implement custom desin joomla

Về Bên Thuê:
( 319 nhận xét ) Chalkis, Greece

Mã Dự Án: #1686332

Đã trao cho:

tanevski

Hired by the Employer

$50 USD trong 1 ngày
(198 Đánh Giá)
7.4