Đang Thực Hiện

Custom Project Jul 05 2012 Czech

to continue to finish all the Czech translation

can you let me know if you can do this .. there is more

Kỹ năng: Dịch thuật

Xem thêm: let know translation german, dotproject project custom sort, finish translation, let japanese translation

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét ) Miami Beach, United States

Mã Dự Án: #1739638

Đã trao cho:

patricat

Hired by the Employer

$30 USD trong 7 ngày
(6 Đánh Giá)
3.5