Đã Trao

Custom Project Jul 1 2012 01:47:38

Hi,

I am good at typing and doing data entry job. So, if given a chance would give my best.

Kỹ năng: BPO, Viết quảng cáo, Hỗ trợ khách hàng, Nhập liệu, Freelance

Xem thêm: vaibhavi007, deployment project custom message, project java mysql job, project short time job, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Pune, India

Mã Dự Án: #1728669

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹200 cho công việc này

dataworker2009

Hired by the Employer

₹200 INR / giờ
(447 Đánh Giá)
7.9