Đang Thực Hiện

3D Animation, 3D Modelling Job by Ghamdeer

Similar to what you did in the last project. All pic's will be provided soon.

Kỹ năng: 3D Animation, 3D Modelling

Xem thêm: last project, 2012 pic project, project pic, pic volt ammeter project, pic pwm asm project, pic microcontroller pwm project, pic microchip gsm project, pic micro audio project, pic control temperature project, pic based fringerpint project , pic avr inverter project, pic project

Về Bên Thuê:
( 10 nhận xét ) Jubail, Saudi Arabia

Mã Dự Án: #1728843

Đã trao cho:

ekushi

Hired by the Employer

$270 USD trong 5 ngày
(13 Đánh Giá)
5.1