Đang Thực Hiện

iPhone Job by mcaldce2008

Hi Asmita.

As we have discussed i want work to be completed in deadline period.

Its a quiz app.

Kỹ năng: iPhone

Xem thêm: want work project, project completed deadline, custom quiz, quiz project, custom quiz app iphone, project quiz, quiz app iphone, deployment project custom message, quiz app image upload, facebook quiz app development, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 56 nhận xét ) AHMEDABAD, India

Mã Dự Án: #1729311

1 freelancer đang chào giá trung bình $180 cho công việc này

imasmita

Hired by the Employer

$180 USD trong 9 ngày
(7 Đánh Giá)
2.9