Đã Trao

Thiết kế trang web, XML, Yii Job by jizzmax

I want to build a website like this: [url removed, login to view], if you can do this please contact me at skype: esoftcard

Kỹ năng: Thiết kế trang web, XML, Yii

Xem thêm: esoftcard, project contact skype, custom constant contact, custom constant contact template, custom constant contact templates, phpbb3 add contact skype, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Gainesville, Vietnam

Mã Dự Án: #1729784

1 freelancer đang chào giá trung bình $550 cho công việc này

yunussaha

Hired by the Employer

$550 USD trong 14 ngày
(64 Đánh Giá)
6.5