Đã hoàn thành

Custom Project Jul 1 2012 08:59:37

Finish uswapit project.

Fix registration so you can register as new users.

Fix alignment of [url removed, login to view] [url removed, login to view] of pictures

Fix alignment of pictures in in [url removed, login to view]

Fix add items you can add items or pictures.

Half of money to be released when registeration and add items fixed

Balance when finished.

Kỹ năng: .NET, Lập trình C

Xem thêm: png items, custom registration, custom query based category, custom register, magento custom layout update category, joomla custom component admin category, free custom money goal thermometer program, custom design magento category, wordpress custom select query category, custom posts query category, moset tree custom content type category, custom money generator, alignment fix, fix alignment, custom png, png fix, project fix, custom money pie charts, png custom

Về Bên Thuê:
( 8 nhận xét ) Victoria, Canada

Mã Dự Án: #1729952

Đã trao cho:

mukes1986

Hired by the Employer

$100 USD trong 7 ngày
(24 Đánh Giá)
6.6