Đang Thực Hiện

Quản trị cơ sở dữ liệu, MySQL Job by yonisz

as discussed , import info to DB and create report

Kỹ năng: Quản trị cơ sở dữ liệu, MySQL

Xem thêm: import project, create report import text, dotproject project custom sort, create report fpdf, project recruitment website report, ultrawebgrid create report

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Telaviv, Israel

Mã Dự Án: #1730319

Đã trao cho:

sriraj1233

Hired by the Employer

$50 USD trong 1 ngày
(53 Đánh Giá)
5.4