Đã Hủy

AJAX, HTML5, PHP, PSD to HTML, Thiết kế trang web Job by weunited

PHP forums and more Ajax plus html5 work as discussed.

Kỹ năng: AJAX, HTML5, PHP, PSD to HTML, Thiết kế trang web

Xem thêm: custom html5, ajax php html5, html5 php ajax, weunited, html5 project, php project ajax html5, html project job work, custom ajax, custom forums, simply hired custom work, work music html, project based work websites, custom variable software html, php custom work

Về Bên Thuê:
( 28 nhận xét ) Gold Coast, Australia

Mã Dự Án: #1730444

1 freelancer đang chào giá trung bình $210 cho công việc này

updated6188

Hired by the Employer

$210 AUD trong 2 ngày
(112 Đánh Giá)
7.7