Đã Trao

.NET Job by Pablodeablo

Jacob

Need to talk to you have some great ork for you good money

add me

asiantoco

skype

Kỹ năng: .NET

Xem thêm: jacob, money great project, add skype project, project custom control add net, looking good project earn money, project win money, project easy money net, project easy money, phpbb3 add contact skype, sql money add field, deployment project custom license number, dotproject project custom sort, sharepoint custom activity add list

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Thailand, Thailand

Mã Dự Án: #1730623

1 freelancer đang chào giá trung bình $5000 cho công việc này

jacob1024

Hired by the Employer

$5000 USD trong 7 ngày
(3 Đánh Giá)
8.8