Đang Thực Hiện

Custom Project Jul 2 2012 10:38:41

Can you please etch all the files attached, maintaining colour and integrity. As discussed the fee is $150 and the turnaround time will be 2 days.

Kỹ năng: Chỉnh sửa hình ảnh

Xem thêm: integrity files, watertreat, 150 days project, custom fee, perl turnaround time calculation, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 27 nhận xét ) Melbourne, Australia

Mã Dự Án: #1730663

Đã trao cho:

kvadhel

Hired by the Employer

$150 USD trong 2 ngày
(112 Đánh Giá)
5.6