Đã Hủy

PHP Job by crystalballmedia

I still want to work with you since the work is half way done, so you will still get paid for the work done, let's talk asap please

Kỹ năng: PHP

Xem thêm: crystalballmedia, setup project custom form vbnet, setup project custom form, setup project custom, web service project custom fields sharepoint, project custom button image, deployment project custom message, setup project custom user interface, deployment project custom license number, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 62 nhận xét ) New York City, United States

Mã Dự Án: #1730806

1 freelancer đang chào giá trung bình $3000 cho công việc này

KimeraDevelop

Hired by the Employer

$3000 USD trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
1.8