Đang Thực Hiện

Custom Project Jul 2 2012 13:18:25

Weekly Extraction

Kỹ năng: Khai thác dữ liệu, Excel, MySQL, PHP, Web Scraping

Xem thêm: simon73, setup project custom form, setup project custom, deployment project custom message, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 164 nhận xét ) Melbourne, Australia

Mã Dự Án: #1730830

Đã trao cho:

evernewdev

Hired by the Employer

$210 USD trong 99 ngày
(152 Đánh Giá)
6.6