Đã Trao

Lập trình C, Lập trình C++ Job by animatormurali

Anti-Cheat System, it will be a client (software) that users will download, register, login and use to detect hacks and other cheating mechanisms.

Like ESEA client has to be developed

contact : animatormurali@[url removed, login to view]

Kỹ năng: Lập trình C, Lập trình C++

Xem thêm: hacks, gmail client, anti-cheat, gmail login register, esea client cheat, cheat project, custom developed, cheat esea client, gmail register, anti cheat esea, esea cheat client, cheat esea, detect cheat, client anti cheat, esea cheat, gmail com login, software anti cheat, gmail software project, detect cheat software, esea client, anti client software, custom register, anti hacks, anti cheat download, mechanisms

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #1730972

1 freelancer đang chào giá trung bình $1000 cho công việc này

thandadude

Hired by the Employer

$1000 USD trong 2 ngày
(5 Đánh Giá)
5.1