Đã Trao

Custom Project Jul 2 2012 14:09:24

i am ready to do typing/data entry like projects. if you have some , pls provide me.

Kỹ năng: Adobe Flash, Thiết kế đồ họa, PHP, SEO, Thiết kế trang web

Xem thêm: effects custom projects, dotproject project custom sort, dotproject project sorting projects

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) karnal, India

Mã Dự Án: #1731299

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹3000 cho công việc này

sanjay2004

Hired by the Employer

₹3000 INR trong 7 ngày
(1466 Đánh Giá)
10.0