Đang Thực Hiện

Biên tập, Đọc bông Job by Khuraam

This project is for proofreading/editing 100 articles (200 words).

I'll send you another 25 later today.

thanks.

Kỹ năng: Biên tập, Đọc bông

Xem thêm: 200 words project, editing proofreading articles, facebook custom send functionality, android send sms later, blackberry send text later, android send text later, send sms later blackberry, project image editing

Về Bên Thuê:
( 49 nhận xét ) Rawalpindi, Canada

Mã Dự Án: #1731374

Đã trao cho:

happymarli

Hired by the Employer

$2 USD / giờ
(1063 Đánh Giá)
8.0