Đã hoàn thành

Biên tập, Đọc bông Job by Khuraam

This project is for proofreading/editing 100 articles (200 words).

I'll send you another 25 later today.

thanks.

Kĩ năng: Biên tập, Đọc bông

Xem nhiều hơn: 200 words project, editing proofreading articles, facebook custom send functionality, android send sms later, blackberry send text later, send sms later time blackberry, android send text later, send sms later blackberry, custom send facebook friend request, custom send bouton form jquery, exchange 2007 custom send conector smtp, project image editing

Về Bên Thuê:
( 49 nhận xét ) Rawalpindi, Canada

ID dự án: #1731374

Được trao cho:

happymarli

Hired by the Employer

$2 USD / giờ
(1063 Đánh Giá)
8.0