Đã Hủy

Custom Project Jul 2 2012 20:59:48

I am new to this but would like to organise a nda. Need to develop an idea into an app on itunes to sell for 99c

Kỹ năng: Android, Blackberry, iPad, iPhone

Xem thêm: sell project app, project app idea, sell app idea blackberry, sell blackberry app idea, sell app itunes, iphone app itunes sell, develop sell app, develop app sell itunes, dotproject project custom sort, iphone project organizer app

Về Bên Thuê:
( 23 nhận xét ) devonport, Australia

Mã Dự Án: #1731551

1 freelancer đang chào giá trung bình $1000 cho công việc này

Teknowledge

Hired by the Employer

$1000 AUD trong 20 ngày
(168 Đánh Giá)
9.4