Đã Hủy

Custom Project Jul 2 2012 20:59:48

I am new to this but would like to organise a nda. Need to develop an idea into an app on itunes to sell for 99c

Kĩ năng: Android, Blackberry, iPad, iPhone

Xem nhiều hơn: sell project app, project app idea, sell app idea blackberry, sell blackberry app idea, sell app itunes, iphone app itunes sell, develop sell app, develop app sell itunes, best php project management app, deployment project custom license number, dotproject project custom sort, iphone project organizer app, floor plan flash custom app, pic project web app control ethernet

Về Bên Thuê:
( 24 nhận xét ) devonport, Australia

ID dự án: #1731551

1 freelancer đang chào giá trung bình $1000 cho công việc này

Teknowledge

Hired by the Employer

$1000 AUD trong 20 ngày
(168 Nhận xét)
9.4