Đã Trao

Custom Project Jul 2 2012 16:02:02

hello, coud you make automatic cigarette rolling machine. in that machine i add empty cigarette tubes and tabbaco and lets say machine rolls 60 cigarettes per minute, possible?

Kĩ năng: Kĩ thuật cơ khí

Xem nhiều hơn: automatic cigarette rolling machine, rolling machine cigarette, cigarette cigarette, coud, cigarettes, project custom control add net, setup project custom form vbnet, setup project custom form, setup project custom, web service project custom fields sharepoint, project custom button image, deployment project custom message, setup project custom user interface, deployment project custom license number, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Siauliai, Lithuania

ID dự án: #1731816

1 freelancer đang chào giá trung bình $5000 cho công việc này

JAeng

Hired by the Employer

$5000 USD trong 90 ngày
(1 Nhận xét)
4.4