Đã Trao

Custom Project Jul 2 2012 16:02:02

hello, coud you make automatic cigarette rolling machine. in that machine i add empty cigarette tubes and tabbaco and lets say machine rolls 60 cigarettes per minute, possible?

Kỹ năng: Kĩ thuật cơ khí

Xem thêm: automatic cigarette rolling machine, rolling machine cigarette, coud, cigarettes, setup project custom form, setup project custom, deployment project custom message, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Siauliai, Lithuania

Mã Dự Án: #1731816

1 freelancer đang chào giá trung bình $5000 cho công việc này

JAeng

Hired by the Employer

$5000 USD trong 90 ngày
(1 Đánh Giá)
4.4