Đang Thực Hiện

Sản xuất hoạt họa, Thiết kế đồ họa, Thiết kế trang web Job by flockett20

Add pictures, keep logo but make better appearance, better menu! Add som graphic design. Make more professional but eye arching to customers and clients.

Kỹ năng: Sản xuất hoạt họa, Thiết kế đồ họa, Thiết kế trang web

Xem thêm: professional custom logo, som, logo design jul, make professional myspace design, custom professional twitter design, professional fashion design project, professional flash design cards

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) Webster, United States

Mã Dự Án: #1731995

Đã trao cho:

gsandaru

Hired by the Employer

$50 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
1.4