Đã Trao

Tiếp thị đại trà Job by brava123

Hi, we are looking for someone to do an email campaign to aprox. 2000 email addresses. Can you give us a quote please? Thanks

Kỹ năng: Tiếp thị đại trà

Xem thêm: custom crm quote, deployment project custom message, project answer proposition quote, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Kingston Upon Thames, United Kingdom

Mã Dự Án: #1732036

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

Amalgamltd

Hired by the Employer

$30 USD trong 3 ngày
(132 Đánh Giá)
6.5