Đã Trao

Tiếp thị đại trà Job by brava123

Hi, we are looking for someone to do an email campaign to aprox. 2000 email addresses. Can you give us a quote please? Thanks

Kỹ năng: Tiếp thị đại trà

Xem thêm: web service project custom fields sharepoint, project custom button image, custom crm quote, deployment project custom message, project answer proposition quote, setup project custom user interface, gaf closed project buyer can give rating, deployment project custom license number, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Kingston Upon Thames, United Kingdom

Mã Dự Án: #1732036

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

Amalgamltd

Hired by the Employer

$30 USD trong 3 ngày
(132 Đánh Giá)
6.5