Đã Hủy

Thiết kế logo Job by yogurtbuzz

Hi, I would like to have you design a logo for our new frozen self serve yogurt store...

name of the store "yogurt buzz"

Design should be contemporary, eye catching, neat, colorful etc

Kỹ năng: Thiết kế logo

Xem thêm: yogurt, frozen, logo frozen, frozen logo, colorful logo design, frozen yogurt self serve, logo design jul, yogurt store logo, name logo eye, frozen logo design, yogurt logo name, design logo frozen food, frozen project, design logo frozen yogurt, design frozen yogurt store, store frozen logo, logo design yogurt, self serve frozen yogurt, yogurt design, logo design frozen yogurt, logo frozen yogurt, yogurt logo, frozen yogurt logo design, design logo yogurt, logo yogurt

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) rancho cua, United States

Mã Dự Án: #1733300

1 freelancer đang chào giá trung bình $60 cho công việc này

crea8ivedesign

Hired by the Employer

$60 USD trong 2 ngày
(1738 Đánh Giá)
8.5