Đang Thực Hiện

HTML Job by glenvilo

Hi I need a jpg converted into html file so i can use for mail chimp program. can you complete in one hour? must look exactly the same. thanks

Kỹ năng: HTML

Xem thêm: chimp, project jpg, chimp mail, custom printing program, custom shirt program, project robotic arm program, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Bondi, Australia

Mã Dự Án: #1733370

1 freelancer đang chào giá trung bình $9 cho công việc này

KESHAVINFOTECH

Hired by the Employer

$9 AUD / giờ
(269 Đánh Giá)
7.9