Đã Trao

Thiết kế Blog Job by Stoncker

to be confirmed if dialogue good.

Kỹ năng: Thiết kế Blog

Xem thêm: dialogue, setup project custom form, setup project custom, deployment project custom message, project look good, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Stellies, South Africa

Mã Dự Án: #1733846

1 freelancer đang chào giá trung bình R10000 cho công việc này

sanjay2004

Hired by the Employer

R10000 ZAR trong 60 ngày
(89 Đánh Giá)
7.8