Đang Thực Hiện

Viết lại bài báo, Article Writing, Viết quảng cáo Job by LkNayak

i need seven articles on different cat products at a price of 5$ for 10 small 300 words articles and have some long term work if you do this [url removed, login to view] soon dead line is 6 [url removed, login to view] the job.

Kỹ năng: Viết lại bài báo, Article Writing, Viết quảng cáo

Xem thêm: cat products, custom php work, bid custom design work, project game cross work, work term programmer position, custom database work, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Berhampur, India

Mã Dự Án: #1733987

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹1500 cho công việc này

creativeink

Hired by the Employer

₹1500 INR trong 1 ngày
(86 Đánh Giá)
6.1