Đã Trao

.NET, Lập trình C#, Mật mã, SQL Job by lakshmipsm8

Project on Housing Infrastructure

Kỹ năng: .NET, Lập trình C#, Mật mã, SQL

Xem thêm: housing project, 263, setup project custom form, setup project custom, deployment project custom message, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #1734496

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹5000 cho công việc này

crypted

Hired by the Employer

₹5000 INR / giờ
(28 Đánh Giá)
5.2