Đang Thực Hiện

Viết quảng cáo Job by amandadulshan

hi i like to work in this project

this is my contact details

skype :- 0717368540

phone num 0717368540

i exceeded my bid limit dats why i send you my details in this way

Kỹ năng: Viết quảng cáo

Xem thêm: dats, limit skype, custom bid signature, custom bid creation, project contact skype, bid limit, custom bid logos, online project contact crm, logo custom bid

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Gampaha, Sri Lanka

Mã Dự Án: #1734648

Đã trao cho:

godakanda

Hired by the Employer

$250 USD trong 18 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0