Đã hoàn thành

Mạng xã hội Job by

Dự án này đã kết thúc thành công bởi marjanahmed13 với giá $20 USD / hour trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$20 USD / hour
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
1
Mô tả dự án

1000 likes to [url removed, login to view]

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online